Privacyverklaring Natuurtouw.nl

Bescherming van uw gegevens

Natuurtouw.nl garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van deze website. In deze verklaring leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Wat doen we met uw gegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Natuurtouw.nl gegevens vast (uw naam, e-mailadres, uw telefoonnummer en adres). Natuurtouw.nl gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst/bestelling. Dat beteken dat we kunnen uw gegevens aan onze partners doorgeven, maar alleen om producten te leveren. Uw gegevens worden door Natuurtouw.nl gebruikt voor de communicatie richting u, bijvoorbeeld voor facturen, nieuwsbrieven of update berichten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Natuurtouw.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Openbaar maken

Natuurtouw.nl zal uw gegevens nooit uit zichzelf openbaar maken. Let op: in sommige gevallen zijn we door de overheid echter verplicht om gegevens naar buiten te brengen. Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of op een andere manier verstrekken aan derden.

Gegevens wijzigen

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact met ons op.

Cookies

Door cookies te gebruiken zorgen we ervoor dat u bepaalde acties niet opnieuw hoeft uit te voeren. We herkennen de voorkeuren die u heeft opgegeven bij een eerder bezoek aan onze website. Zodoende bespaart u tijd en is de website prettiger in gebruik. De cookies kunnen door derden worden gebruikt om de website te helpen analyseren. Met de informatie uit de cookies (zoals IPadres en webactiviteit) kan worden voorkomen dat u telkens dezelfde advertenties te zien krijgt.

U kunt de cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Zie voor meer informatie over in- en uitschakelen van cookies én het verwijderen hiervan in het Help-menu van uw internetbrowser.

Wijzigingen in privacyverklaring

Natuurtouw.nl houdt het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Raadpleeg deze verklaring daarom regelmatig, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u nog vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Neem contact met ons op via info@natuurtouw.nl